homeภาษาอังกฤษ ป.1-6
personperson_add
ภาษาอังกฤษ ป.1-6

ผู้สอน
นาย มานพ ภัคเนียรนาท
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ ป.1-6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1387

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับนักเรียนปฏิบัติงานตามที่ครูมอบหมายและส่งรายงานให้ครู อีกทั้งทำงานตามความสนใจของนักเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)