ภาษาอังกฤษ ป.1-6


ผู้สอน
นาย มานพ ภัคเนียรนาท
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ ป.1-6

รหัสวิชา
1387

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านไหล่หิน

คำอธิบายวิชา

ใช้สำหรับนักเรียนปฏิบัติงานตามที่ครูมอบหมายและส่งรายงานให้ครู อีกทั้งทำงานตามความสนใจของนักเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books