เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อรระวี ฮานาฟี

โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู2504)

นักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ 5

เวลาเรียนรวม 17 ชั่วโมง

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี