ผู้สอน
อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ecn-671-surat-2-2557


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13873

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ