เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารโรงเรียน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนการ หรือนวัตกรรมการบริหาร แบบไทยๆ ด้วยความมุ่งหวังว่า แนวคิดและทฤษฏีของคนไทยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาหรือการบริหารโรงเรียน ก็สามารถทำให้โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ เช่นเดียวกัน...เชิญร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง เพื่อไทยของเรา