การบริหารโรงเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนการ หรือนวัตกรรมการบริหาร แบบไทยๆ ด้วยความมุ่งหวังว่า แนวคิดและทฤษฏีของคนไทยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาหรือการบริหารโรงเรียน ก็สามารถทำให้โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ เช่นเดียวกัน...เชิญร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง เพื่อไทยของเรา