homeการบริหารโรงเรียน
person
การบริหารโรงเรียน

ผู้สอน
นาย มานพ ภัคเนียรนาท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารโรงเรียน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1388

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนการ หรือนวัตกรรมการบริหาร แบบไทยๆ ด้วยความมุ่งหวังว่า แนวคิดและทฤษฏีของคนไทยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาหรือการบริหารโรงเรียน ก็สามารถทำให้โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ เช่นเดียวกัน...เชิญร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง เพื่อไทยของเรา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)