homeการบริหารโรงเรียน
personperson_add
การบริหารโรงเรียน

ผู้สอน
นาย มานพ ภัคเนียรนาท
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารโรงเรียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1388

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนการ หรือนวัตกรรมการบริหาร แบบไทยๆ ด้วยความมุ่งหวังว่า แนวคิดและทฤษฏีของคนไทยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาหรือการบริหารโรงเรียน ก็สามารถทำให้โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ เช่นเดียวกัน...เชิญร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง เพื่อไทยของเรา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)