เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้น ม.1/2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2  โรงเรียนอุตรดิตถ์

ครูประจำชั้น :

  1. ครูสุเพ็ญรัตน์  จานศรีเพ็ญ
  2. ครูวันทนีย์  หรรษอุดม