homeเรียนดนตรีกับครูสงค์
person
เรียนดนตรีกับครูสงค์

ผู้สอน
นาย ประสงค์ สกุลบัวบาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรียนดนตรีกับครูสงค์

หมายเลขของวิชา (Class ID)
139

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดราชบพิธ

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนสำหรับศึกษาดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งไทยและสากลโดยครูประสงค์ สกุลบัวบาง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)