homeเรียนดนตรีกับครูสงค์
personperson_add
เรียนดนตรีกับครูสงค์

ผู้สอน
นาย ประสงค์ สกุลบัวบาง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เรียนดนตรีกับครูสงค์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
139

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดราชบพิธ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับศึกษาดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งไทยและสากลโดยครูประสงค์ สกุลบัวบาง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)