เรียนดนตรีกับครูสงค์


ผู้สอน
นาย ประสงค์ สกุลบัวบาง
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรียนดนตรีกับครูสงค์

รหัสวิชา
139

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดราชบพิธ

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนสำหรับศึกษาดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งไทยและสากลโดยครูประสงค์ สกุลบัวบาง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books