เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดระยะบรรทัดและการจัดตำแหน่งข้อความ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธนัช ฉ่ำเฉลิม

โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม

ข้อความในสไลด์แม้ว่าจะถูกกำหนดรูปแบบหรือขนาดมาให้แล้วก็จาม แต่บางครั้งก็ต้องปรับแต่ง แบบอักษร ขนาดอักษร สีอักษร และการเน้นอักษร เพื่อให้สไลด์มีความน่าสนใจหรือเพื่อเน้นความที่สำคัญ โดยการทำให้ข้อความนั้นดูโดดเด่นขึ้น แตกต่างไปจากข้อความอื่น