เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ๒

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย เอกพล เรืองสุคนธ์

โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวณยุทธ ประชาสรรค์)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เวลาเรียน 15 ชั่วโมง/คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) ๒