ผู้สอน
กิตติพัฒน์ อยู่สุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาคอมพิวเตอร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13913

สถานศึกษา

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/คาบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)