เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3D MODELING & INFORMATION สำหรับการทำงานในโลกอนาคต บนพื้นฐาน 3 ประการ คือ ง่าย สนุก และมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้วิชาการสร้าง 3D MODELING และการจัดการข้อมูล INFORMATION บน Computer และ CLOUD ด้วยแนวคิด ง่าย (EASY) สนุก (FUN) และมีประสิทธิภาพ (EFFICIENCY)