ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผ่องใส สายราช

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน