ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี มติพัฒน์ เชิดสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ดนตรีตามใจ ม.6/4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13929

สถานศึกษา

โรงเรียนธัญรัตน์


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้อง้รียน วิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียธัญรัตน์

ผู้สอนโดย ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์ เชิดสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.