คอมพิวเตอร์ ม.2/2
ผู้สอน

นาง นารีรัตน์ ผดุงสุขดำรง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ม.2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1394

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.2/2  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.