การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาการใช้โปรเเกรม