เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Office Networking Workshop

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นรายวิชาหนึ่งจากวิชาเลือกเสรีที่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ามามีส่วนรวมกับการเรียนรู้ เช่น เทคโนโลยีสายสัญญาญา หลักการของโครงสร้างเครือข่ายแบบสาย กระดูกสัหลังเครือข่าย บริเวณปฎิบัติงาน การทดสอบโครงสร้างเครือข่ายแบบสาย การออกแบบและการปฎิบัติ เครือข่ายระยะใกล้ อีเทอร์เน็ต โทเก็นริง บริดจ์ การตั้งค่าไอพี โปรโตคอลสแปนทรี อุปกรณ์เทคโนโลยีฮับและสวิทช์ การเชื่อมต่อแบบยืดหยุ่น และการเชื่อมต่อรวม