การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2/2557)
ผู้สอน

นิภาภัทร์ กุณฑล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2/2557)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13945

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา 4167255 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(1-2-3) เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเฉพาะด้านบังคับของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 55 เป็นต้นไป


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.