เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Translation 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักและทฤษฎีการแปลเบื้องต้น ฝึกแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ