home31102_8_กฎหมาย
personperson_add
31102_8_กฎหมาย

ผู้สอน
person
นาย ธนพล สาระไทย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
31102_8_กฎหมาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1397

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)