เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GE40002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต พฤหัสช้า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวันพฤหัสบดี เวลาเรียน 09.00-12.00 น.