GE40002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต พฤหัสช้า
ผู้สอน

ดร. พวงทอง เพชรโทน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
GE40002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต พฤหัสช้า

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13978

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวันพฤหัสบดี เวลาเรียน 09.00-12.00 น.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.