homeคณิตศาสตร์ชั้น ม. 5
personperson_add
คณิตศาสตร์ชั้น ม. 5

ผู้สอน
person
นาย ทวีศักดิ์ รอบรู้
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ชั้น ม. 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
140

สถานศึกษา
โรงเรียนบางปะหัน

คำอธิบายชั้นเรียน

สนุก เรียนรู้ กับศาสตร์ของคณิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)