homeคณิตศาสตร์ชั้น ม. 5
person
คณิตศาสตร์ชั้น ม. 5

ผู้สอน
นาย ทวีศักดิ์ รอบรู้
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ชั้น ม. 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
140

สถานศึกษา
โรงเรียนบางปะหัน

คำอธิบายวิชา

สนุก เรียนรู้ กับศาสตร์ของคณิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)