เรียนรู้ร่วมกัน ClassStart 2554


ผู้สอน
พ.อ.อ. กิติศักดิ์ เพ็งสกุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรียนรู้ร่วมกัน ClassStart 2554

รหัสวิชา
1401

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนเชิญคณะครูทุกท่านมาเรียนรู้ร่วมกัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books