homeห้องเรียนภาษาไทย ชั้น ป.6
person
ห้องเรียนภาษาไทย ชั้น ป.6

ผู้สอน
นางสาว นวลลาวัลย์ ต๊ะลิสังวาลย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนภาษาไทย ชั้น ป.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1405

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้หลักภาษาไทยสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)