เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

426-431 World Regional Geography

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ของโลกทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน โดยเน้นภูมิภาคที่เกิดกรณีสำคัญ