ผู้สอน
สันติ ตันตระกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14057

สถานศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน