เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาพรวมของวิวัฒนาการซอฟต์แวร์ กลุ่มซอฟต์แวร์และลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความเชื่อเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กรอบงานของกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบจำลองวุฒิภาวะและความสามารถเชิงบูรณาการ (ซีเอ็มเอ็มไอ) การประเมินกระบวนการ แบบจำลองบัญญัติ แบบจำลองน้ำตก แบบจำลองกระบวนการค่อยเพิ่มขึ้น แบบจำลองกระบวนการเชิงวิวัฒน์ การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงแง่มุม กระบวนการอาไจล เอ็กซ์ทรีมโปรแกรม สครัม วิธีปฏิบัติด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมกระบวนการธุรกิจ วิศวกรรมความต้องการ แง่มุมของแบบการวิเคราะห์กระบวนการออกแบบและคุณภาพ การออกแบบรูป แนะนำการทดสอบซอฟต์แวร์ การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ การวัดสำหรับผลิตภัณฑ์