การประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ (Business Data Processing)


ผู้สอน
สุนิดา รัตโนทยานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ (Business Data Processing)

Class ID
14076

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

Business Data Processing


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)