เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จตุพร ชะนะกลาง

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ

การที่คอมพิวเตอร์จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น นอกจากจะต้องอาศัยฮาร์ดแวร์แล้ว ยังมีซอฟต์แวร์ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะถ้าซอฟต์แวร์ไม่ดีคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบรูณ์ โดยมีซอฟแวร์ระบบที่เป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้สมบรูณ์ยิ่งขึ้น