ผู้สอน
อนุชา พิมศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วรรณกรรมประวัติศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14081

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์


คำอธิบายชั้นเรียน

วรรณกรรมไทยที่บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สดุดี เฉลิมพระเกียรติ แนวคิดโลกทัศน์ และศิลปะการใช้ภาษาของกวีในวรรณกรรมประวัติศาสตร์และการเมืองในแต่ละยุค