เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วรรณกรรมประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อนุชา พิมศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

วรรณกรรมไทยที่บันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ สดุดี เฉลิมพระเกียรติ แนวคิดโลกทัศน์ และศิลปะการใช้ภาษาของกวีในวรรณกรรมประวัติศาสตร์และการเมืองในแต่ละยุค