วรรณกรรมปัจจุบัน
ผู้สอน

อนุชา พิมศักดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วรรณกรรมปัจจุบัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14083

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คำอธิบายชั้นเรียน

พัฒนาการของวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมัยปัจจุบัน ในแง่ประเภทและลักษณะ ตลอดจนวิจารณ์วรรณกรรมนั้น ๆ แต่ละเรื่อง ทั้งโดยเอกเทศและโดยเปรียบเทียบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.