เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศท434 ภาษาในสังคมและการสื่อสาร. (นศจีน รหัส57)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เรียนรู้เรื่องชุมชนภาษา ลักษณะและปัจจัยการจำแนกภาษาเป็นวิธภาษาต่างๆ วิธภาษามาตรฐาน วิธภาษาย่อยสังคม และวิธภาษาหน้าที่. รวมทั้งการแปรและการเปลี่ยของภาษา