58-ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต -2-58-พฤหัส-บ่าย
ผู้สอน

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
58-ศท 0044019 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อคุณภาพชีวิต -2-58-พฤหัส-บ่าย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14120

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อิทธิพลและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและสังคมฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.