474-203 การเขียนแผนการตลาด sec -2/2557
ผู้สอน

ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
474-203 การเขียนแผนการตลาด sec -2/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14127

สถานศึกษา
มอ.

คำอธิบายชั้นเรียน

องค์ประกอบและการออกแบบแผนการตลาด การใช้ข้อมูลจากการวิจัยเพื่อการเขียนแผนการตลาด การปฏิบัติการเขียนแผนการตลาดให้ประสบความสำเร็จ การวางแผนควบคุมกิจกรรมการตลาด และแผนสำรอง การนำเสนอแผนการตลาดแบบมืออาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.