เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

474-203 การเขียนแผนการตลาด sec -2/2557

เกี่ยวกับชั้นเรียน

องค์ประกอบและการออกแบบแผนการตลาด การใช้ข้อมูลจากการวิจัยเพื่อการเขียนแผนการตลาด การปฏิบัติการเขียนแผนการตลาดให้ประสบความสำเร็จ การวางแผนควบคุมกิจกรรมการตลาด และแผนสำรอง การนำเสนอแผนการตลาดแบบมืออาชีพ