สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา


ผู้สอน
นาง สายพิณ แก้วชินดวง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

รหัสวิชา
1413

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำอธิบายวิชา

กำลังทดลองใช้ ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาบทที่4จากไฟล์ที่แนบ แล้วให้ทำแบบฝึกหัดส่ง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books