homeสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
personperson_add
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

ผู้สอน
person
นาง สายพิณ แก้วชินดวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1413

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กำลังทดลองใช้ ให้นักศึกษา ศึกษาเนื้อหาบทที่4จากไฟล์ที่แนบ แล้วให้ทำแบบฝึกหัดส่ง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)