ชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่1
ผู้สอน

ศุภัชญา ฤกษ์โภคี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14134

สถานศึกษา
สาธิตมัธยมมหาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ เข้าใจ ความหมาย บทบาท ความสำคัญ ผลกระทบ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำ หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงข้อมูล อุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์การแสดงผล การใช้โปรแกรมพื้นฐาน อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเทคโนโลยีจัดการสารสนเทศ อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ ความรู้ในอาชีพต่าง ๆ มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.