ผู้สอน
นาย อัมรินทร์ ดีมะการ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Sec 02 242-310 (2/57) Introduction to Algorithm and Complexity -


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14144

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและภาพรวมของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีแบบพื้นฐาน การวิเคราะห์ความซับซ้อนขอบบนและระดับเฉลี่ย บิ๊กโอ แนะนำกลยุทธ์ขั้นตอนวิธีแบบถี่ถ้วน ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ หลักการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ การย้อนรอย ขั้นตอนวิธีการคำนวณ ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขอย่างง่าย การเรียงลำดับ การค้นหา ตารางแฮช กราฟ ขั้นตอนวิธีหาทางที่สั้นที่สุด ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี ปัญหาแทร็กเทเบิล และปัญหาอินแทร็กเทเบิล กลุ่มปัญหาแบบพีเอ็นพี และ เอ็นพีสมบูรณ์ ปัญหามาตรฐานแบบเอ็นพีสมบูรณ์