เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Sec 02 242-310 (2/57) Introduction to Algorithm and Complexity -

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาและภาพรวมของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีแบบพื้นฐาน การวิเคราะห์ความซับซ้อนขอบบนและระดับเฉลี่ย บิ๊กโอ แนะนำกลยุทธ์ขั้นตอนวิธีแบบถี่ถ้วน ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ หลักการแบ่งแยกเพื่อเอาชนะ การย้อนรอย ขั้นตอนวิธีการคำนวณ ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขอย่างง่าย การเรียงลำดับ การค้นหา ตารางแฮช กราฟ ขั้นตอนวิธีหาทางที่สั้นที่สุด ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี ปัญหาแทร็กเทเบิล และปัญหาอินแทร็กเทเบิล กลุ่มปัญหาแบบพีเอ็นพี และ เอ็นพีสมบูรณ์ ปัญหามาตรฐานแบบเอ็นพีสมบูรณ์