ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 สำหรับสาขาภาษาจีนห้อง1
ผู้สอน

นาง กันทิมา แสงใส

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2 สำหรับสาขาภาษาจีนห้อง1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14149

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาจีนห้อง 1 เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.