เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

478-202 Meetings and Incentives Management (เทอม 2/2557)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

478-202 Meetings and Incentives Management (เทอม 2/2557)

(การจัดการประชุม และท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล)

ผู้สอน

- อาจารย์ ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์

- อาจารย์ ณัฐพล เจริญ