ผู้สอน
ณัฐพล เจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

478-202 Meetings and Incentives Management (เทอม 2/2557)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14163

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

478-202 Meetings and Incentives Management (เทอม 2/2557)

(การจัดการประชุม และท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล)

ผู้สอน

- อาจารย์ ณัฐกานต์ รัตนพันธุ์

- อาจารย์ ณัฐพล เจริญ