เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

257-412-112 Basic Chinese II

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รูปประโยคพื้นฐาน เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว และที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเบื้องต้น เรียนรู้ตัวอักษรจีนประมาณ 700 ตัว