homeม.1/6, 1/7
person
ม.1/6, 1/7

ผู้สอน
นาย ทวี ศิลปะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1/6, 1/7

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1418

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เด็กต้องดูแลเป็นพิเศษ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)