เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

417-213 Composition Writing G.2 Sem 2/2014

เกี่ยวกับชั้นเรียน

องค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนเรียงความ เน้นการบรรยายและอธิบาย เรียบเรียงความคิดหรือข้อมูล และเขียนเป็นเรียงความ