homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
ครูผู้ช่วย พรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
142

สถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)

คำอธิบายชั้นเรียน

บทที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)