ผู้สอน
รอดียา มะนอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

725-114 Basic Medical Physiology


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14200

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

Basic Medical Physiology