ผู้สอน
ด.ช. วินัย วงษ์ไทย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Computer Information Science) หมู่ 6 และ 8


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14203

สถานศึกษา

Naresuan Uni


คำอธิบายชั้นเรียน

001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Computer Information Science) หมู่ 6 และ 8