เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CIT 18

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนของรายวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกลุ่มที่ 18 เอกภาษาอังกฤษ