ผู้สอน
ดร. สุทิพย์ เป้งทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล section02 semester 2/2557


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14218

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.