เรียนรู้ กับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ณัฐติชา เขียวสด

โรงเรียนวัดดาวคะนอง

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนได้รู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีและบทบาทการทำงานของมัน