เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรียนรู้ กับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฐติชา เขียวสด

โรงเรียนวัดดาวคะนอง

ให้นักเรียนได้รู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีและบทบาทการทำงานของมัน