เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Taxation 2-2014

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนวิชาซะกาตและภาษีอากร(ครึ่งแรก)

แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557