เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้ GSP

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัศวรักษ์ ช่างอินทร์

มหาวิทยาเชียงใหม่

เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรเเกรม Geometer's Sketchpad (GSP) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2