การแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้ GSP

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตโดยใช้โปรเเกรม Geometer's Sketchpad (GSP) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2