ผู้สอน
ณปรัชญ์ บุญวาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

425-336 Modern Japan


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
14269

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยเปิดประเทศจนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2