425-336 Modern Japan


ผู้สอน
ณปรัชญ์ บุญวาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
425-336 Modern Japan

Class ID
14269

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

ประวัติศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยเปิดประเทศจนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)