425-336 Modern Japan


ผู้สอน
ณปรัชญ์ บุญวาศ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 9 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
425-336 Modern Japan

รหัสวิชา
14269

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

ประวัติศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยเปิดประเทศจนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books