homeห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ป.4
personperson_add
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ป.4

ผู้สอน
person
นางสาว นวลลาวัลย์ ต๊ะลิสังวาลย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1427

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

การใช้โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ดเบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)